UWAGA

wychodząc na przeciw propozycjom kandydatów na kierowców wprowadzam rozszerzony asortyment kursów prawa jazdy kat.B. Opis w zakładce: szkoła- kursy 

Planowane terminy rozpoczęcia kursu:

KAŻDA ŚRODA  MIESIĄCA- GODZ.15.30

CENA KURSU  1400 zł!!    

Zapraszamy kandydatów na kierowców z PKK

UWAGA!! w każdy WTOREK-po zgłoszeniu telefonicznym- w godz.16.00-18.00 lekarz przeprowadza badania kandydatów na kierowców i wydaje "Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami" - niezbędne do utworzenia Profilu kandydata na kierowcę /PKK/, oraz sprawy organizacyjne przebiegu kursu.

DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS PRAWA JAZDY POTRZEBNY JEST PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ /PKK /
W celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę /PKK/ niezbędne są następujące dokumenty, które należy złożyć w wydziale komunikacji Starostwa /podstawa- Rozp. MTBiGM DZ.U z 11.09.2012 poz 1005/:
1) Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia DRUK w Wydziale komunikacji

2) Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - można uzyskać w każdy wtorek w OSK od godz.16 po uprzednim zadeklarowaniu swojej obecności lub w czwartek w gabinecie lekarza na elbląskiej / obok apteki na rondzie/ w godz, 18.00- 19.00 oraz w przychodni na ul.Zeromskiego w godz. prcy przychodni.

3) Wyrażną,aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5x 4.5cm, UWAGA- od lutego 2016 zmiana techniki wykonania fotografii- JAK DO PRAWA JAZDY
4) pisemną zgodę rodziców /opiekunów/ - potwierdzoną imiennie przez urzędnika urzędu /druk w OSK/ - w przypadku gdy osoba nie ma 18 lat /w dniu rozpoczęcia kursu trzeba mieć min 17 lat i 9 miesięcy/ Zgode podpisują rodzice w obecności urzędnika wydz. kom. Starostwa
5) Dowód tożsamości - dow.osobisty lub ważny paszport /nr pesel/.

NA PODSTAWIE POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW ORGAN WYDAJĄCY PRAWO JAZDY W TERMINIE 2 DNI ROBOCZYCH GENERUJE W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ, KTÓRY UDOSTĘPNIANY JEST DLA OSK W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY NA UCZESTNICTWO W KURSIE W DANYM OŚRODKU PRZEZ OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ
POWYŻSZE JEST PODSTAWĄ DO ROZPOCZĘCIA KURSU W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW

INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE ZAPISAŁY SIE NA KURS PRZED 19.01.2013 - POTRZEBNY JEST PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ W CELU POTWIERDZENIA PRZYDATNOŚCI DO KIEROWANIA POJAZDEM, KURS JEST WAŻNY, MOŻNA GO KONTYNUOWAĆ WG. STARYCH ZASAD./podstawa- art 134 Ustawy o kierujących pojazdami- DZ.U z 2011r poz.151 z pózn.zm./

Osoby które już przystępowały do egzaminu państwowego przed 19.01.2013 powinny zgłosić się do Wydz. Komunikacji w Starostwie i uzyskać PKK

OFERTA SPECJALNA- dla osób które rozpoczęły kurs w przeszłości - oferuję DARMOWE zajęcia teoretyczne uzupełniające, wraz z aktualnymi materiałami obowiązującymi po zmianie formuły państwowego egzaminu teoretycznego

Ośrodek czynny: pn-pt: w godz.12-16 oraz 16 -18.30 - wykłady
w sob.: w godz. 10.00- 12.30

 Zajęcia teoretyczne przewidziane są 3-4 razy w tygodniu- do wyboru: w poniedziałki, w środy,w czwartki, w piątki i w soboty, w zależności od wyboru przez grupę

Jest mozliwośc prowadzenia wykładów w godz.8-12 w trybie indywidualnym
We wtorki dzień organizacyjny - badania lekarskie

ZGŁOSZENIA NA KURS CODZIENNIE W OŚRODKU
tel. kom.: 661 435 741 , 661465844
lub e-mail: osk-lekcja@prawojazdy.com.pl - formularz zgłoszenia w zakładce kontakty

INSTRUKTORZY OŚRODKA UCZESTNICZYLI W SZKOLENIU "WZROST KOMPETENCJI KADRY OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EFS I UZYSKALI ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA Z WYNIKIEM POZYTYWNYM. /szczegóły w zakładkach "SZKOŁA" i"GALERIA".

NAUCZYMY CIĘ JEŻDZIĆ BEZPIECZNIE, EKONOMICZNIE i EKOLOGICZNIE

Jaka jest ważność kursu rozpoczętego parę lat temu?
Ważność ukończonego kursu na prawo jazdy, po 01.07.1998 r., nie jest ograniczona czasowo.Jeśli kurs zakończył się uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu, to ważne jest bezterminowo
Jeśli kurs nie został zakończony to po prostu trzeba go kontynuować aż do momentu kiedy osiągnie się właściwy poziom wiedzy i umiejętności.

Zajęcia z teorii prowadzone są przy zastosowaniu nowoczesnego multimedialnego systemu SPS z możliwością powtarzania materiału także przez internet w systemie e-learning - kody za darmo.

Po każdym temacie wykładu słuchacze zapoznają się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi dotyczącymi tego tematu i rozwiązują je samodzielnie.

Do nauki przepisów w ruchu drogowym wykorzystywane są profesjonalne materiały dydaktyczne,bogate w ilustracje i animacje.
Taki sposób zdobywania wiedzy daje gwarancję szybkiego opanowania przepisów ruchu drogowego i efektywniejszego szkolenia praktycznego. Wtedy szybciej zrobisz postępy w stosowaniu techniki kierowania w ruchu ulicznym,a tym samym lepiej wypadniesz na egzaminie państwowym.
Nie "wkuwaj" przepisów lecz staraj się poznać ich istotę, właściwie je zinterpretować i zrozumieć, by ułatwić ich stosowanie podczas jazdy.!!

Nauka jazdy prowadzona jest przez doświadczoną i kompetentną
kadrę instruktorską w dogodnym dla kursantów czasie i tempie szkolenia.
Program nauki jazdy realizowany jest głównie w ruchu miejskim w Elblągu.
Stosowany system szkolenia pozwala dostosować tempo szkolenia do czasu, którym dysponuje słuchacz oraz do jego zdolności.

Każdy uczeń musi odbyć minimum
30 godzin wykładów po 45 min. oraz
30 godzin zegarowych jazdy, na które
może się umawiać w dogodnych godzinach.
UWAGA! EGZAMIN WEWNĘTRZNY PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO, na egzamin państwowy w WORD można zapisać się po aktualizacji PKK

Dla każdego słuchacza oferujemy - GRATIS:
NAJNOWSZY PODRĘCZNIK KIEROWCY,z podziałem na jednostki lekcyjne,
Testy egzaminacyjne- NAJBARDZIEJ AKTUALNE na PORTALU OSK /PWPW/ oraz ćwiczenia na komputerach wg potrzeb
KODY KURSU ON LINE - do samodzielnej nauki na portalu e- kierowca oraz UNIKATOWY login i kod aktywacyjny do nauki on-line na "PORTALOSK" -PWPW- dostawcy pytań egzaminacyjnych dla WORD

ZAPRASZAM DO ODWIEDZENIA STRONY: http://www.obserwatorium.word.olsztyn.pl -tu znajdą Państwo dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych statystycznych i analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym regionie, a także możliwość korzystania z bazy wiedzy o zagadnieniach związanych z tematyką bezpieczeństwa na drogach.